钾肥
钾肥价格 钾肥价格
钾肥价格 钾肥价格
钾肥价格 钾肥价格 钾肥价格
广告招商 广告招商 广告招商

今日报价

Quote today
  • 企业出厂价
  • 国内市场价
  • 国际市场价
日期 品名 规格 区域 生产企业 出厂价 跌涨 查看
03-06 硫酸钾 50%粉 西北地区 宁夏金牛 2800元/吨 -
03-06 硫酸钾 50%粉 华东地区 山东银丰 2850元/吨 -
03-06 硫酸钾 0.52 华北地区 河北高桥 3000元/吨 -
03-06 硫酸钾 50%粉 东北地区 辽宁米高 2900元/吨 -
03-06 硫酸钾 50%粉 华中地区 湖北中农中加 3000元/吨 -
03-06 氯化钾 57%粉 西北地区 格尔木藏格 2270元/吨 -
日期 品名 规格 报价市场 市场主流价
(元/吨)
涨跌幅 备注 查看
03-06 氯化钾 57%粉 青海地区 2150 - 青海钾
03-06 硫酸钾 50%粒 河北地区 2850 - 曼海姆成交价
03-06 氯化钾 57%粉 山东地区 2100 - 青海钾
03-06 氯化钾 0.62 连云港 2400 - 进口钾
03-06 氯化钾 60%晶 江苏地区 2300 - 国产钾
03-06 氯化钾 62%白 营口港 2350 - 进口钾
日期 品名 规格 地区 价格类型 低端价 高端价 中间价 涨跌 查看
03-05 氯化钾 - 约旦 FOB 268.00 270.00 269.00 -
03-05 氯化钾 - 加拿大 FOB 261.00 266.00 263.50 -
03-05 硫酸钾 - 欧洲 到岸价 425.00 445.00 435.00 -
03-05 氯化钾 - 欧洲 FOB 199.00 257.00 228.00 -
03-05 氯化钾 - 欧洲 FOB 251.00 255.00 253.00 -
03-04 氯化钾 - 欧洲 FOB 199.00 257.00 228.00 -